Rehabilitering av enebolig i Vinterbro

Oppdragets omfang:

  • Frakte, samt montere og demontere stillas.
  • Riving av gammel kledning på 2 vegger.
  • Lekte ut og etterisolere 5 cm.
  • Montere vindsperre.
  • Montere ny kledning.
  • Flytte 6 stk. nåværende vinduer ut til ny kledning inkl. innvendige og utvendige arbeider.
  • Fjerne gammel inngangsdør og sette inn et vindu istedenfor.
  • Fjerne utstikk rundt gammel inngangsdør.
  • Bytte ut eksisterende takstein, legge ny takduk og nye lekter og sløyfer på tak.